Fagen zamantakewa

Fagen zamantakewa

9 darussa

Wannan fage ne dake bada kulawa wajen samar da alaqar zamantakewa dedetatta tsakanin musulmai, sannan tsakanin musulmi da wanda ba su ba na sauran ma’abuta adddinai, ta hanyar samar da alu’ma mai tafiya kan tsarin musulunci,ta yadda ko wane mutum zai san menene ke gare shi kuma menene a kanshi na wajibbai. Hakan sai ya samar da alu’ma ta musulunci mai alaqa gwaggwa’ba da juna .

Haqqin Shuwagabanni Da Talakawa

Hakika addinin musulunci addini ne cikakke, don haka ya tanadi duk wani abu da mutane ke bu'kata a rayuwarsu, daga ciki akwai shugabanci. Don haka ne ma ya shimfida yadda mu'amala ya kamata ta kasance tsakanin shuwagabanni da talakawansu, da hakkokin da suka rataya akan kowanne daga cikinsu.

0
Bin iyaye da barin saba masu

Hakkin hakkin iyaye yana nan daram, kuma zamantakewa tagari dasu wajibi ne, koda kuwa sun kasance kafirai, hakanan musulunci ya tsawatar daga saba masu matukar tsawatarwa, don haka ya sanya saba masu daga cikin mafi girman lefuka bayan shirka da Allah madaukakin sarki, kai har ma musulunci ya fifita hadimar iyaye akan jihadi wajen daukaka Kalmar Allah, wanda shine kololuwar musulunci.

0
Haqqin musulmi akan musumi dan-uwansa

yan'uwantaka don Allah niima ce babba daga Allah, kuma wata irin falala ce da Allah ke kwararota da kyautarta ga bayinsa muminai masu gaskiya. Yanuwantaka abin sha ne me tsarki da Allah ke shayar dashi ga muminai tsarkaka. Hakika musulunci ya zaku wajen karfafa dankon zumunci tsakanin musulmi da dau-uwansa, don haka ne ma ya sharanta wasu alamura da zasu karfafa wannan alaka, kamar yada sallama, da gaida marasa lafiya, da dai sauran hakkokin musulmi akan musulmi dan uwansa.

0
Nasiha da amana

Nasiha itace kashin-bayan addini, domin addinin gaba dayan shi nasiha ne, kuma nasiha tana kasancewa ne ga Allah, da manzonsa, da shuwagabannin musulmi, da gama-garinsu. Dukkan sanda mutum yayi nasiha game da wadannan abubuwa, ta addini ya cika, kuma duk wanda yayi sakaci wajen nasiha ga wani cikin wadannan abubuwa, to hakika addininsa ya samu tawaya gwargwadon sakacinsa. Don haka wajibi ne musulmi ya lura da amana wajen nasihar da ze gabatar, da bayanin gaskiya ba tare da yin kara ba ga kowaye, domin shi yana cikin kariyar Allah.

0
Maqota da kiyaye haqqin maqoci

Hakika musulunci yayi wasici game da makwabci, tare da bashi kulawa ta musamman, don haka ne makwabci yake da alfarma abar kiyayewa,da hakkoki da dama, wadanda babu wasu sharioi ko dodoki ko kasashe da suke da irinsu, ai sabanin musulunci zaka ga irin wadancan kasashe masu dokokin da bana Allah ba basu san hakkin bakwabci ba,suna masu tozarta shi da nuna ko-in-kula da shi. Kuma saboda girman hakkin makwabci, jibrilu bai gushe ba yana ma manzon Allah s.a.w wasiyya kan hakkin sa har sai da manzon Allah s.a.w yayi zaton zai umarni da ba makwabci wani kaso daga cikin gadon makwabci sa.

0