Fagen zamantakewa

Fagen zamantakewa

9 darussa

Wannan fage ne dake bada kulawa wajen samar da alaqar zamantakewa dedetatta tsakanin musulmai, sannan tsakanin musulmi da wanda ba su ba na sauran ma’abuta adddinai, ta hanyar samar da alu’ma mai tafiya kan tsarin musulunci,ta yadda ko wane mutum zai san menene ke gare shi kuma menene a kanshi na wajibbai. Hakan sai ya samar da alu’ma ta musulunci mai alaqa gwaggwa’ba da juna .

Bin iyaye da barin saba masu

Hakkin hakkin iyaye yana nan daram, kuma zamantakewa tagari dasu wajibi ne, koda kuwa sun kasance kafirai, hakanan musulunci ya tsawatar daga saba masu matukar tsawatarwa, don haka ya sanya saba masu daga cikin mafi girman lefuka bayan shirka da Allah madaukakin sarki, kai har ma musulunci ya fifita hadimar iyaye akan jihadi wajen daukaka Kalmar Allah, wanda shine kololuwar musulunci.

0
Girmamawar da musulunci yayi wa ’ya mace

Hakika ya mace a lokacin Jahiliyya ta zama kamar wani kaya na sayar wa da bai da kima har saida musulunci yazo ya karrama ta irin karamcin da babu irin shi.ya tsamar da ita daga duhun zaluncin jahiliyya. Ya dawo mata da hakkokinta,ya daidaita ta da da-namiji a da dama daga cikin wajibban addini, da cikin lada da ukuba. Don haka bata sami karamci ba da girmamawa kwatankwacin wanda ta samu a addinin musulunci

0
Abota Ta Kwarai Da Tasirinta Ga Mutum

Bayan haka: Ya bayin Allah! Hakika musulunci addni ne da yake da nagartattun 'dabi’u, don haka ya dace da 'dabi’un da ba a gur'bata su ba. Ya kuma dace da 'dabi’un da suke masu kyawu. Musulunci shi ne maganin gur'batattun 'dabi’u

0
Haqqin musulmi akan musumi dan-uwansa

yan'uwantaka don Allah niima ce babba daga Allah, kuma wata irin falala ce da Allah ke kwararota da kyautarta ga bayinsa muminai masu gaskiya. Yanuwantaka abin sha ne me tsarki da Allah ke shayar dashi ga muminai tsarkaka. Hakika musulunci ya zaku wajen karfafa dankon zumunci tsakanin musulmi da dau-uwansa, don haka ne ma ya sharanta wasu alamura da zasu karfafa wannan alaka, kamar yada sallama, da gaida marasa lafiya, da dai sauran hakkokin musulmi akan musulmi dan uwansa.

0
Kwadaitarwa wajen sadar da zumunta

Sadar da zumunci abune da Allah ke yalwata arziki dashi, kuma yake jan zamanin mutum saboda shi, kuma dukiyar mutum ke albarkatuwa ta dalilin shi. Sadadda zumunci alarmar cikar imani ne da kyautatuwar musuluni, kuma yanke zumunci sababin la’ana ne da ukuba da bone da azaba, haka yana halaka albarku, kuma yana gadar da adawa da kiyayya.

0