Fagen zamantakewa

Fagen zamantakewa

9 darussa

Wannan fage ne dake bada kulawa wajen samar da alaqar zamantakewa dedetatta tsakanin musulmai, sannan tsakanin musulmi da wanda ba su ba na sauran ma’abuta adddinai, ta hanyar samar da alu’ma mai tafiya kan tsarin musulunci,ta yadda ko wane mutum zai san menene ke gare shi kuma menene a kanshi na wajibbai. Hakan sai ya samar da alu’ma ta musulunci mai alaqa gwaggwa’ba da juna .

Kwadaitarwa wajen sadar da zumunta

Sadar da zumunci abune da Allah ke yalwata arziki dashi, kuma yake jan zamanin mutum saboda shi, kuma dukiyar mutum ke albarkatuwa ta dalilin shi. Sadadda zumunci alarmar cikar imani ne da kyautatuwar musuluni, kuma yanke zumunci sababin la’ana ne da ukuba da bone da azaba, haka yana halaka albarku, kuma yana gadar da adawa da kiyayya.

0
Zakka da gudumawar da take bayarwa wajen taimakon alumma

waye a cikinmu baya son a kara masa arzikinsa, dukiyarsa ta karu? Allah ya tsarkake masa ita, ya yi masa albarka a cikinta? To ku taho zuwa ga abin yake sanya haka, wannan abu ba komai ba ne face bayar da zakka.

0
Maqota da kiyaye haqqin maqoci

Hakika musulunci yayi wasici game da makwabci, tare da bashi kulawa ta musamman, don haka ne makwabci yake da alfarma abar kiyayewa,da hakkoki da dama, wadanda babu wasu sharioi ko dodoki ko kasashe da suke da irinsu, ai sabanin musulunci zaka ga irin wadancan kasashe masu dokokin da bana Allah ba basu san hakkin bakwabci ba,suna masu tozarta shi da nuna ko-in-kula da shi. Kuma saboda girman hakkin makwabci, jibrilu bai gushe ba yana ma manzon Allah s.a.w wasiyya kan hakkin sa har sai da manzon Allah s.a.w yayi zaton zai umarni da ba makwabci wani kaso daga cikin gadon makwabci sa.

0
Nasiha da amana

Nasiha itace kashin-bayan addini, domin addinin gaba dayan shi nasiha ne, kuma nasiha tana kasancewa ne ga Allah, da manzonsa, da shuwagabannin musulmi, da gama-garinsu. Dukkan sanda mutum yayi nasiha game da wadannan abubuwa, ta addini ya cika, kuma duk wanda yayi sakaci wajen nasiha ga wani cikin wadannan abubuwa, to hakika addininsa ya samu tawaya gwargwadon sakacinsa. Don haka wajibi ne musulmi ya lura da amana wajen nasihar da ze gabatar, da bayanin gaskiya ba tare da yin kara ba ga kowaye, domin shi yana cikin kariyar Allah.

0
Bin iyaye da barin saba masu

Hakkin hakkin iyaye yana nan daram, kuma zamantakewa tagari dasu wajibi ne, koda kuwa sun kasance kafirai, hakanan musulunci ya tsawatar daga saba masu matukar tsawatarwa, don haka ya sanya saba masu daga cikin mafi girman lefuka bayan shirka da Allah madaukakin sarki, kai har ma musulunci ya fifita hadimar iyaye akan jihadi wajen daukaka Kalmar Allah, wanda shine kololuwar musulunci.

0