Rayuwa bayan mutuwa

Rayuwa bayan mutuwa

Da yawa daga cikin mutane suna zaton idan sun mutu aka binne su shi ke nan rayuwa ta qare daga nan. Wannan fahimta an gina ta a kan kuskure babba kuma mummuna.