Girmamawar da musulunci yayi wa ’ya mace

Girmamawar da musulunci yayi wa ’ya mace

Hakika ya mace a lokacin Jahiliyya ta zama kamar wani kaya na sayar wa da bai da kima har saida musulunci yazo ya karrama ta irin karamcin da babu irin shi.ya tsamar da ita daga duhun zaluncin jahiliyya. Ya dawo mata da hakkokinta,ya daidaita ta da da-namiji a da dama daga cikin wajibban addini, da cikin lada da ukuba. Don haka bata sami karamci ba da girmamawa kwatankwacin wanda ta samu a addinin musulunci